CÂU CHUYỆN NẤM MÈO ĐEN

CÂU CHUYỆN NẤM MÈO ĐEN

Sản phẩm NẤM MÈO ĐEN (MỘC NHĨ) NUTRIWORLD đã được kiểm tra về thành phần dinh dưỡng, được chứng nhận về chất lượng an toàn thực phẩm. Nấm mèo đen của Công ty Nutriworld đã xuất khẩu trực tiếp đi Hà Lan khoảng 20 tấn/năm; xuất gián tiếp qua Công ty khác để đi xuất ra các nước khoản hơn 20 tấn/năm. Mục tiêu của Nutriworld là đưa nấm mèo đen của Việt Nam đi đến các nước trên thế giới với chất lượng tốt hơn hẳn những nước khác nên Nutriworld mỗi ngày mỗi cố gắng thay đổi để chất lượng tốt hơn số lượng nhiều hơn để càng ngày đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Read More